https://remeslasluzby.cz/
https://remeslasluzby.cz/

Podmínky portálu Remeslasluzby.cz:

Registrací na portálu Remeslasluzby.cz potvrzuji skutečnost, že řemeslo či službu, kterou vykonávám, provozuji jako živnostník či majitel firmy, zaměstnávající maximálně deset pracovníků.

 (Výjimku tvoří pouze speciální kategorie, kde se mohou registrovat i velké firmy (firmy, zaměstnávající více jako deset pracovníků)).

Pro registraci je nutné mít IČO.

Taktéž potvrzuji, že uvedená data se zakládají na pravdě a souhlasím se zpracováním svých osobních údajů a zasíláním elektronických informací v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb.

Dále souhlasím s užitím a poskytnutí osobních údajů dle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro obchodní a marketingové účely.

 

Na serveru je zakázána inzerce:

  •          Porušující zákony České republiky
  •          Porušující dobré mravy
  •          Obsahující mnoho velkých písmen či jiných zvýrazňovacích znaků
  •          Obsahující mnoho interpunkce

 

Do kolonky názvu a popisu činnosti je zakázáno uvádět kontaktní údaje. Pro ty slouží samostatné kolonky.

Uživatel souhlasí se zasíláním informačním emailů provozovatelem.

Provozovatel portálu Remeslasluzby.cz si uděluje právo neschválit či zrušit inzerci při zjištění nedodržení výše uvedených podmínek portálu, zjištění o vzniku škody zákazníkovi či záznamu v trestním rejstříku, související s podnikáním uživatele.

Uživatel má právo svou inzerci kdykoli zrušit. Rovněž má právo požádat o vysvětlení při neschválení či zrušení jeho inzerce administrátorem, které může nastat v případě nedodržení výše uvedených podmínek portálu Remeslasluzby.cz